Teràpies psicològiques

parlar

Informació sobre diverses teràpies i tractaments psicològics

Psicoteràpia

 

Què és la psicoteràpia?

La psicoteràpia i l’assessorament psicoterapèutic es coneixen com a teràpies parlants. Són tractaments psicològics per a la salut mental i problemes emocionals com l’ansietat, la depressió i l’estrès. El tractament l’ofereix un terapeuta entrenat i pot ser mitjançant sessions individuals, en grup, en línia, per telèfon o amb la unitat familiar. La psicoteràpia psicodinàmica, la TCC, la DBT, l'artteràpia, la teràpia dramàtica, la musicoteràpia i la teràpia del moviment són tot tipus de psicoteràpia. El que tenen en comú és que es coneixen com a teràpies per parlar i impliquen un terapeuta que treballa amb el "pacient" o el "client".

Com funciona la psicoteràpia?

La psicoteràpia sol comportar reunions periòdiques al mateix temps i al mateix lloc cada setmana o dues setmanes. En la majoria dels casos, la durada del tractament s’acordarà amb el psicoterapeuta dins d’un mes aproximadament d’haver començat. El que passa durant una sessió se sol considerar confidencial i només es discutirà amb el supervisor del psicoterapeuta.

La psicoteràpia proporciona un entorn on el pacient / client s’anima a expressar com se sent i a obtenir coneixements sobre els problemes als quals s’enfronta. El terapeuta té com a objectiu ajudar el pacient / client a trobar millors maneres d’afrontar o provocar canvis que ajudin a millorar la seva salut mental i el seu benestar.

Quins avantatges té la psicoteràpia?

Hi ha bones proves que demostren que la psicoteràpia pot ajudar amb afeccions com l’ansietat, la depressió, els efectes del trauma i els símptomes psicòtics.

Teràpia cognitiu-conductual TCC

 

Què és la TCC?

La teràpia cognitiu-conductual (TCC) és un tractament psicològic, una "teràpia de conversa". Funciona ajudant la gent a entendre com comencen els problemes i què els fa continuar. La TCC implica centrar-se en els pensaments, els sentiments i els comportaments i com es relacionen. La TCC és un tractament basat en l'evidència (els assaigs de la investigació han demostrat la seva eficàcia) que s'ha demostrat eficaç per ajudar els joves amb una àmplia gamma de problemes, inclosos:

 • ansietat
 • depressió
 • baixa autoestima
 • Trastorn obsessiu compulsiu
 • Trastorn d 'estrés post traumàtic
 • fatiga crònica
 • dolor crònic

La TCC es pot lliurar mitjançant reunions cara a cara amb un terapeuta, així com mitjançant programes en línia dissenyats i desenvolupats per al tractament de determinades afeccions de salut mental com l’ansietat.

Com funciona la TCC?

En comprendre el vincle entre pensaments, emocions i comportament, és possible arribar a una millor comprensió del problema.

El procés implica:

 • Treballar per entendre el problema individual
 • Identificar vincles entre pensaments, emocions i comportament.
 • Treballar per intentar entendre el que manté el problema.
 • Provar diferents maneres de resoldre problemes

Quins avantatges té la TCC?

La TCC pot ajudar a millorar el que pensa i sent un jove. Això s’aconsegueix en poder abordar situacions d’una manera més equilibrada. Això ajuda a resoldre problemes i a tenir més control dels esdeveniments de la vida.

Teràpia de Conducta Dialèctica DBT

 

Què és DBT?

La teràpia de conducta dialèctica (DBT) és un tipus de tractament per parlar. Es basa en la teràpia cognitiva del comportament (TCC), però s’ha adaptat per ajudar les persones que experimenten emocions molt intensament. La relació entre el terapeuta i el client és fonamental per al DBT. La relació actua com a motivador per treballar cap al canvi positiu.

Com funciona DBT?

DBT treballa sobre els principis de trobar un equilibri entre acceptació i canvi. La teràpia funciona ajudant l'individu acceptar que tenen dificultats per regular l’emoció que després pot conduir a conductes poc útils i destructives. L’altre element de la teràpia treballa en habilitats que us poden ajudar gestionar or canvi conductes poc útils.

La teràpia té tres fils:

 • 1-1 sessions amb un terapeuta. Aquestes sessions tenen lloc regularment, normalment setmanalment. La relació terapèutica és fonamental per al DBT.
 • Formació d’habilitats. Les habilitats s’ensenyen i es practiquen en un entorn grupal. Hi ha quatre mòduls d’habilitats: mindfulness, eficàcia interpersonal, intolerància a l’angoixa i regulació emocional.
 • Sessions de crisi telefònica. El terapeuta està disponible per telèfon si la persona necessita ajuda en una crisi immediata (se sent suïcida) o necessita ajuda per utilitzar noves habilitats.

Quins avantatges té DBT?

El DBT es va desenvolupar per primera vegada per donar suport a les persones diagnosticades de trastorn límit de la personalitat, però la investigació ha demostrat que és eficaç per a algunes persones que experimenten autolesions, intents de suïcidi i depressió. Els principals avantatges del DBT és aprendre a acceptar que hi ha un problema en primer lloc i treballar activament d’una manera pràctica per aprendre i desenvolupar habilitats que es poden utilitzar quan es produeixen pensaments i comportaments inútils. El terapeuta treballa per donar suport al treball individual per acceptar el que sent, però per gestionar el seu comportament d’una manera més equilibrada i positiva.

Artteràpia

 

Què és l'artteràpia?

L’artteràpia és una forma de psicoteràpia que utilitza els mitjans d’art com a forma principal de comunicació. No és necessari tenir experiència ni habilitat en art. L’artteràpia és impartida per artterapeutes formats i registrats. Els clients poden tenir una àmplia gamma de dificultats, discapacitats o diagnòstics. Aquests inclouen problemes de salut emocional, conductual o mental, discapacitats físiques o d’aprenentatge, afeccions que limiten la vida, afeccions neurològiques i malalties físiques. L’artteràpia s’ofereix individualment o en grup, segons la necessitat de l’individu.

Com funciona l'artteràpia?

L’objectiu general de l’artteràpia és efectuar canvis i creixements a nivell personal mitjançant l’ús de materials d’art en un entorn segur i facilitador. Els terapeutes d’art treballen amb nens, joves, adults i gent gran.

Quins avantatges té l’artteràpia?

L’artteràpia no depèn del llenguatge parlat i, per tant, pot ser útil per a qualsevol persona que tingui dificultats per expressar verbalment els seus pensaments i sentiments.

Teràpia musical

 

Què és la musicoteràpia?

La musicoteràpia és una intervenció terapèutica establerta. Es basa en la idea que tothom té la capacitat de respondre a la música. La música té el poder de connectar-se amb persones en diversos nivells i és aquesta connexió la que aprofiten els musicoterapeutes. Mitjançant la interacció amb música en viu, la musicoteràpia pot ajudar a facilitar les habilitats comunicatives, desenvolupar la confiança en si mateixos, millorar la consciència de si mateix i la consciència dels altres i millorar les habilitats de concentració i atenció.

Com funciona la musicoteràpia?

La musicoteràpia l’imparteixen musicoterapeutes formats i registrats.

El fonament del funcionament de la musicoteràpia és la relació terapèutica que s’estableix i desenvolupa, mitjançant la participació en la interacció musical en directe i el joc entre un terapeuta i un client. No cal tenir experiència en tocar o aprendre un instrument musical per sotmetre’s a musicoteràpia.

Es pot utilitzar una àmplia gamma d’estils i instruments musicals, inclosa la veu, i la música sovint s’improvisa. L’ús de la música d’aquesta manera permet als clients crear el seu propi llenguatge musical únic per explorar i connectar-se amb el món i expressar-se. 

Quins avantatges té la musicoteràpia?

La musicoteràpia pot ajudar a les persones afectades per lesions, malalties o discapacitats a expressar els seus sentiments, reduir l’aïllament i fomentar la interacció social.

La musicoteràpia no depèn del llenguatge parlat. Es veu com una intervenció terapèutica eficaç per a persones que poden tenir dificultats per comunicar-se verbalment.

Teràpia Dramàtica

 

Què és la teràpia dramàtica?

La teràpia dramàtica és un tipus de teràpia psicològica. Utilitza arts escèniques per desenvolupar la relació terapèutica. Els terapeutes dramàtics són artistes i clínics i utilitzen la seva formació en dramatúrgia i teràpia per trobar una manera d’implicar els clients en la realització de canvis psicològics, emocionals i socials.

Com funciona la teràpia dramàtica?

Els terapeutes dramàtics estan formats per ajudar els clients a trobar el mitjà més adequat perquè puguin participar en una teràpia individual o grupal per abordar i resoldre o fer més suportables els problemes preocupants.

La teràpia dramàtica utilitza diverses tècniques d’arts escèniques com ara històries, mites, textos teatrals, titelles, màscares, moviment i improvisació per explorar experiències difícils i doloroses.

La teràpia dramàtica es pot administrar individualment, però es fa més sovint com a teràpia de grup.

Quins avantatges té la teràpia dramàtica?

La teràpia dramàtica és una manera de processar les emocions i resoldre problemes. L’enfocament indirecte per explorar problemes i dificultats fa que la teràpia dramàtica sigui adequada si és massa difícil tractar directament una emoció o dificultat. Hi ha proves que la teràpia dramàtica pot ajudar a generar confiança i a desenvolupar habilitats comunicatives. Es pot utilitzar amb èxit amb nens, joves i adults que pateixen diverses condicions de salut mental.

Medicació psiquiàtrica

 

Els tractaments per a afeccions de salut mental poden incloure l’ús de medicaments juntament amb teràpies psicològiques. 

Podeu trobar informació útil sobre la gamma de medicaments disponibles aquí:
www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/medication/about-medication

Recursos

descans del benestar

CBT

Informació sobre CBT de Mind, una organització benèfica líder en salut mental
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/cognitive-behavioural-therapy-cbt/about-cbt/

Informació sobre CBT del Reial Col·legi de Psiquiatres 

DBT

Informació sobre DBT de Mind, una organització benèfica líder en salut mental
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/dialectical-behaviour-therapy-dbt/about-dbt

Psicoteràpia

Informació del Royal College of Psychiatrists
https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/treatments-and-wellbeing/psychotherapies

Informació de la Fundació Salut Mental
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/t/talking-therapies

Art teràpia

L'Associació Britànica d'Artterapeutes
https://www.baat.org/About-Art-Therapy

Informació de les arts i les teràpies creatives de l’organització benèfica Mind Health
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/arts-and-creative-therapies/about-arts-and-creative-therapies/

Teràpia Dramàtica 

Informació de l'Associació Britànica de Terapeutes Dramàtics 
 
Informació sobre arts i teràpies creatives 
 

Teràpia musical 

Informació de l'Associació Britànica de Musicoteràpia 
 
Informació de la Fundació Benèfica de Musicoteràpia més gran 

 

 

 

Segueix-nos

Segueix-nos
Uneix-te a la conversa
facebook instagram twitter

NEWSLETTER

NEWSLETTER
Inscriviu-vos al nostre  BUTLLETÍ